SININEN IMETTÄJÄ (1985)

Den blå amman
Ohjaaja
Markku Lehmuskallio
Henkilöt
Niilo Hyttinen, Aino Lahdenperä, Jaakko Raulamo
Maa
Suomi/Ruotsi
Kesto
99 min
Teemat
Kopiotieto
KAVI 2K DCP
Ikäraja

Ihmisen ja taiteen suhdetta pohtiva elokuva valmistui yhteistyössä kainuulaisen taiteilijan Niilo Hyttisen kanssa. Hyttinen myös esittää pääosan taiteilijana, jonka ulkopuolisuutta karussa ympäristössä kuvastaa hänen kuuromykkyytensä ja persoonallisuuden jakautuminen kolmeen hahmoon. ”Taide merkitsee niin vähän ihmisten maailmassa”, hän kokee, mutta panee itsensä täysin likoon taiteensa puolesta.