LATVIA II: MAAN MUISTI (1963-69)

Krasts • Lomi • Zemes atmiņa
Ohjaaja
Aivars Freimanis, Gun?rs Piesis
Maa
Latvia
Kesto
91 min
Teemat
Kopiotieto
DCP
Lisätieto
vieraana Zane Balcus

Näytös esittelee Latvian länsirannikon sukupolvet ylittävää kalastajaelämää (The Coast, The Catch) ja tarkastelee muistopaikkoja sekä muistamisen prosessia (The Earth Remembers). Latvialaisen lyhytelokuvan merkkipaalut toivat modernistisia piirteitä kuvaukseen, äänisuunnitteluun ja leikkaukseen.

***

LATVIA II: Maan muisti

Kalastajien elämän tarkkailu Latvian länsirannikolla kertoo kahdessa elokuvassa eri sukupolvien läheisestä yhteiselosta (The Coast, The Catch).  Muistaminen ja muistomerkit ja niihin liittyvät toiminnot ovat keskeisiä kolmannessa (The Earth Remembers). Yhdessä kokonaisuus tuo esille elokuvaamisen, ääniraidan ja leikkauksen modernistiset piirteet latvialaisessa elokuvassa.

Observation of the fishermen’s life atthe Western coast of Latvia where different generations exist next to each other (The Coast, The Catch) and exploration of the act of commemorating and memorial sites (The Earth Remembers) – the films propose modernist features in cinematography, soundtrack and editing.

The Coast

Krasts, 1963, dir. Aivars Freimanis, 20’

Ohjaaja Aivars Freimanis ja kuvaaja Ivars Seleckis aloittivat yhteistyönsä elokuvalla The Coast. Parivaljakosta kehittyi tärkeä tekijä 1960-luvun tyyliin, jota on nimitetty runolliseksi dokumentiksi.

The Coast kuvattiin Latvian länsirannikolla, silloisen Neuvostoliiton länsirajalla. Tarkkailevan havainnoinnin kohteena ovat kyläläiset elämät ja heidän päivittäiset rutiininsa. Elokuvantekijät antavat erityisen herkän käsittelyn ympäristölle ja siinä asuville ihmisille.

The Coast is the first collaboration of director Aivars Freimanis and cinematographer Ivars Seleckis: an important team of the poetic documentary style of the 1960s. The film was shot in the fishing village on the West coast of Latvia, then the western border of the Soviet Union. Through observation of villagers’ lives and their daily routines, the filmmakers add a special sensibility to portrayal of the environment and people in it.

The Catch

Lomi, 1969, dir. Aivars Freimanis, 50’

The Catch jatkaa kalastaja-aihetta omalla erityisellä tyylillään. Elokuva laajenee kalastajien kuvauksessa eri sukupolvien, heidän työnsä, toiveiden ja kohtaloiden piiriin. Saamme tietää heidän perheistään, kalastusolosuhteista ja näemme heidät vapaa-ajallaan. Muuten perusdokumentaarisen, tarkkailevan dokumentin periaatteita noudattavan filmityön ohella uusia kerroksia syntyy lisätyistä lauluista, resitatiivisista tai lauletuista.

The Catch continues the topic of fishermen, using a specific style. The film evolves around different generations of fishermen, their work, aspirations, their destinies – we learn about their families, fishing conditions, and see them in their free time. The approach of observational documentary is augmented by songs partly recited or sang, adding another interpretative layer to otherwise purely documentary approach.

Memory of the Earth

Zeme atceras, 1965, dir. Gunārs Piesis, 20’

Latviassa on paljon muistomerkkejä ja monumentteja, joissa muistellaan menneitä tapahtumia ja persoonallisuuksia. Ne eivät ole vain muistelemisen paikkoja vaan myös taideteoksia, jotka itsessään tuottavat tunteita katsojiinsa. Yhdistellen näiden paikkojen kuvastoa ja kommentteja sekä lauluja, Memory of the Earth on elämään ja kuolemaan sekä menneeseen ja nykypäivään liittyvää filosofista meditaatiota.

Latvia has many memorial sites and monuments commemorating past events and personalities. They are not just the places for memories to unfold, but are artworks in themselves eliciting an emotional response from the onlooker. Combining images of the sites with the off-screen commentary and songs, the film is a philosophical meditation on life and death, past and present.

– suom. Jari Sedergren 2021

Krasts / Coast (O: Aivars Freimanis, 1963, 20′) • Lomi / Catch (O: Aivars Freimanis, 1969, 50’) • Zemes atmiņa / The Earth Remembers (O: Gunārs Piesis, 1965, 21′) • DCP • elokuvien yhteiskesto 91′ • vieraana Zane Balcus