SORCIÈRES, MES SŒURS + SORCIÈRE QUEER + STARHAWK (2010 + 2016 + 2017)

Ohjaaja
Camille Ducellier
Maa
Ranska
Kesto
30 min + 12 min + 12 min
Teemat
Lisätieto
5.8. näytöksen avaa Tytti Rantanen, yksi Noitien lumous -sarjan kuraattoreista. 11.8. näytöksen esittelevät Noitien lumous -sarjan kuraattorit Riikka Ala-Hakula ja Tytti Rantanen. 11.8. alustuksen kesto on n. 15 min.
Ikäraja

Noita, paholaisen oikea käsi ja helvetin kekäle, niinkö tosiaan? Millaisissa hahmoissa tämä pelko ruumiillistuu eri aikakausina? Noita symboloi usein feministisiä arvoja, minkä takia sen kautta esitetyt näkökulmat näyttäytyvät uhkaavina patriarkaalisessa kulttuurissa. Ducellier kuvaa lyhytdokumenteissa hänelle läheisiä noitia. Mitä Starhawk tekee nykyään? Millaisia ovat nykyhetken ympäristöaktivismia harjoittavat queer-feministiset noidat? 5.8. näytöksen avaa Tytti Rantanen, yksi Noitien lumous -sarjan kuraattoreista. 11.8. näytöksen alustaa toinen Noitien lumous -sarjan kuraattoreista, Riikka Ala-Hakula. Alustuksen kesto on n. 15 min.

***

Camille Ducellier (1985) on ranskalainen dokumenttiohjaaja, mediataiteilija ja kirjailija. Hän käsittelee dokumenteissaan noidan hahmon poliittisuutta. Noidan hahmossa kiteytyvät useiden historiallisesti alistettuun asemaan ajettujen ihmisryhmien ja ajatteluvirtauksien edustamat arvot. Tämän takia se on noussut esiin viime vuosien yhdenvertaisuutta ja elinympäristön kannalta kestävää elämäntapaa edistävässä taiteessa ja aktivismissa. Eri etnisyyksien sekä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kirjo on esillä dokumenteissa ilman, että niitä alleviivataan, koska ne ovat luonnollinen osa maailmaa.

Kaikki edellä kuvattu kiedotaan ilmaston lämpenemisen ja luonnon köyhtymisen herättämiin pelkoihin ja kysymyksiin, joita lähestytään etuoikeuksista luopumisen ja elinympäristön kunnioittamisen politiikan kautta. Kritiikki kohdistuu kapitalismissa ja uusliberalismissa tyypilliseen välineelliseen ajattelutapaan, jonka kautta suhde luontoon ja ihmisiin muodostetaan siitä lähtökohdasta, miten niiden tarjoamista resursseista voidaan saada hyötyä ja miten niitä voidaan käyttää johonkin.

Tästä poiketen Sorciére queer (2016) kuvaa toisenlaista yhteyttä elinympäristöön, missä sitä ei nähdä pelkästään taloudellisten resurssien lähteenä, vaan tilana, johon voi muodostaa esteettisen, aistillisen ja tunteellisen suhteen. Samassa yhteydessä elinympäristöä tarkastellaan sellaisten näkemysten ja uskomusten kautta, joissa sitä ei lähestytä välineellisesti vaan henkisesti. Luonto nähdään tilana, jonka elävyys, kauneus ja moninaisuus on arvokasta sinänsä. Tätä luonnon lumoavuutta käsitellään myös Starhawk (2017) dokumentissa.

Sorcières, mes sœurs (2010) korostaa sitä, miten noitaan liitettyjä negatiivisia stereotyyppejä purkamalla elokuvakankaalla pystytään avaamaan tilaa ihmisten ja ajattelutapojen monimuotoisuutta kunnioittavalle asioiden järjestykselle. Erilaisten vastakohtaisuuksiin perustuvien logiikkojen purkaminen on Ducellierelle tärkeää, hän toteaa France inter – radion haastattelussa. Tällaisten vastakohtaisuuksien sijasta elämää määrittää moninaisuus ja asioiden sekoittuminen.

– Riikka Ala-Hakula, yksi Noitien lumous -sarjan kuraattoreista