[KUVA: Osallistavassa kinokonsertissa katsottiin Chaplinin Siirtolainen (1917), musiikista vastasivat Kaj Mäki-Ullakko, Miro Mantere ja Lauri Levanto. ]

Elokuvakasvatus ja yleisötyö ovat merkittävässä roolissa KAVIn esitystoiminnassa. Kuratoituja näytöksiä järjestetään eri luokka-asteille, ja näiden lisäksi tarjotaan verkkopalveluja elokuvakasvatuksen sekä kulttuuri- ja taidekasvatuksen tueksi.

Tutustu ja ilmoittaudu KAVIn koululaisnäytöksiin.
Tilaa KAVIn elokuvakasvatuksen uutiskirje.

Elokuvapolku on nettipalvelu, jossa KAVI tarjoaa ilmaisia oppimateriaaleja ja elokuvanäytteitä kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi niin taide- kuin mediakasvatuksen näkökulmista. Elokuvapolun näytteiden perustana ovat suomalaisen studiokauden elokuvat (Suomi-Filmi ja Suomen Filmiteollisuus), jotka ovat KAVIn omistuksessa.

Elävä muisti puolestaan tuo Suomen audiovisuaalisen historian kaikkien saataville. Sen keskeisenä voimavarana ovat elokuva-arkiston sekä radio- ja televisioarkiston monipuoliset kokoelmat. Näkökulma Suomen historiaan avautuu kotimaisten dokumenttielokuvien, uutiskatsausten, mainosfilmien ja aikansa tuntoja välittävän fiktion kautta. Sivuston painopiste on suomalaisen elokuvan kultakaudesta 1960-luvulle.

Kouluille ja oppilaitoksille järjestetään elokuvakasvatukseen liittyviä näytöksiä Helsingissä ja aluesarjoissa. Elokuvateatteri Orionissa näytöksissä kävi vuosittain 7000-8000 koululaista ja opiskelijaa. KAVIn koululaisnäytökset ovat jatkuneet samalla volyymillä myös Kino Reginassa. Näytöksiin liittyy yhteistyökumppaneiden kanssa tuotetut oppimateriaalit ja työpajoja.

Vuosien saatossa KAVIn elokuvakasvatuksessa on kehitelty erilaisia projekteja, joista on jäänyt monella osallistujalle mieleen hyvä tekemisen meininki. Yksi hienoimmista hankkeista oli Helsingin juhlaviikkojen ja opetusviraston Mediakeskuksen kanssa toteutettu Riehakkaat mykät -projekti, jossa kolme koululuokkaa tuotti musiikin Chaplinin elokuviin. Projektin ohjasi muusikko Miro Mantere, joka työskenteli luokkien kanssa niin koulussa kuin MEKEn studioillakin.

Eräänlainen jatkoprojekti Riehakkaille mykille on ollut valtakunnalliseen, SKR:n rahoittamaan Taidetestaajat-projektiin tuotettu osallistava kinokonsertti, jossa nähtiin Chaplinin Siirtolainen kinokonserttina, tutustuttiin mm. foley-ääniin sekä päästiin tekemään ääniä myös itse. Manteren lisäksi keskeisinä muusikkoina tapahtumassa olivat Kaj Mäki-Ullakko ja Lauri Levanto. KAVI on mukana Taidetestaajat-projektissa jälleen lukuvuonna 2024–2025.

Animaattori Tuomas Heimalan ja Mediakeskuksen kanssa on suunniteltu myös erityiset animaationkokeilupajat, joita on toteutettu Orionissa jo vuodesta 2009 lähtien. Pajoihin osallistuu kolme luokkaa kerrallaan ja työskentely toteutetaan Heimalan nukkien ja lavastetilojen ja Mediakeskuksen ammattivälineiden avulla. Työvuoroaan odottavat ryhmät ovat puolestaan tutustuneet vuonna 1928 perustetun mykkelokuvateatterin erikoisuuksiin ja konehuoneeseen. Yhteistyötä on jatkettu Kulttuuritehdas Vernissan ja Animaatioaseman kanssa.

KAVIn av-kulttuurin edistämisen yksikkö on mukana erilaisissa elokuvakasvatushankkeissa, joissa elokuvaa lähestytään eri lähtökohdista. Lasten kulttuurikeskusten verkoston kanssa järjestettävä valtakunnallinen Koulujen elokuvaviikko korostaa elokuvakasvatuksen lisäksi kansallista elokuvahistoriaa ja elokuvakulttuuria. Lasten- ja nuortenelokuvaa esittelevän Illusia-elokuvafestivaalin lähtökohtana oli uusi kansainvälinen elokuva. Koulukinon valtakunnallisessa Laudatur-hankkeessa elokuvakasvatuksen kohteena ovat opettajakoulutettavat.

Yleisötyötä tehdään myös yleisemmin KAVIn esitystoiminnassa. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt elokuvahistoriaa valottavat luento- ja elokuvasarjat ovat herättäneet uudenlaista mielenkiintoa mykkäelokuviin. Lisäksi ohjelmiston esittäminen tuoreilla tavoilla on tuonut uusia yleisöjä, ja herättänyt kiinnostusta elokuvakulttuuriin.

Monipuolinen ohjelmisto, yhteisöllisyys ja tapahtumallisuus ovat tuoneet uusia yleisöjä perinteikkääseen arkistoteatteriin, jonka tehtäviin kuuluu nyt myös uuden elokuvan esittely.