Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa on avoinna johtajan virka. Hakuaika päättyy 27. huhtikuuta.

Johtaja johtaa ja kehittää Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtajan tulee lisäksi seurata yleistä kehitystä audiovisuaalisen kulttuurin, digitaalisen kulttuuriperinnön arkistoinnin ja mediakasvatuksen alalla.

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Virka pyritään täyttämään 1.9.2022 lukien.

Lisätiedot ja haku linkistä.