FIKTIIVISEN MAAILMAN ARKKITEHTUURI

Elokuvan ja arkkitehtuurin yhteyksiä voi tarkastella monesta kulmasta, mutta peruslähtökohtia on kaksi: elokuva joko kuvaa rakennettua tilaa tai luo tilan, jota ei ole olemassa. Rakennuksilla ja tiloilla, ympäristöllä ja esineillä, on oma roolinsa elokuvan kerronnassa. Ympäröivä maisema ja maailma voi ilmaista päähenkilön, tai tekijän, tunnelmia ja sielunmaisemaa – tai kuljettaa tarinaa eteenpäin. Näytöksiin sisältyy arkkitehtuuriteemaisia alustuksia.

Teemaan kuuluvat elokuvat