MAAILMAN ELOKUVAN HISTORIA KEVÄT 2023

Helsingin yliopiston kanssa yhteistyönä toteutettu luento- ja elokuvasarja esittelee elokuvahistorian merkkiteoksia. Kevätkaudella tutustutaan monipuolisesti koko maailman elokuvakulttuuriin Aasiasta Latinalaiseen Amerikkaan, painopisteenä aika toisen maailmansodan jälkeen.

Teemaan kuuluvat elokuvat